Library

Browse the resource library

Here you will find DELIVERABLES that were created as part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project. We create and communicate information on climate change mitigation for all interested persons. Together with our partners, we provide sources of knowledge and capacity-building activities with the aim to achieve the reduction of greenhouse gas emissions.

FILTER

Rezultati analize podatkov, zbranih z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v gospodinjstvih, za obdobje pomlad–poletje 2022 in primerjava z rezultati za obdobje jesen–zima 2021

Results of analysing data collected through a kitchen diary of food waste in households for the period spring-summer 2022 and comparison to the results for the period autumn-winter 2021

Dokumenti Poročilo Odpadna hrana - dokument ·

Prispevek sektorjev k doseganju podnebnih ciljev do 2020 in 2030 ter podnebne nevtralnosti Slovenije do leta 2050

The contribution of sectors to the achievement of the climate goals by 2020 and 2030 and the climate neutrality of Slovenia by 2050

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dizajn trajnih raziskovalnih ploskev za spremljanje zalog ogljika za vse rabe zemljišč

Design of permanent experimental sites for monitoring carbon stock for all land uses

Dokumenti Raziskava Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Rezultati analize podatkov, zbranih z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v gospodinjstvih, za obdobje jesen–zima 2021

Results of analysis of data collected by the method of keeping a kitchen diary of food waste in households for the period autumn–winter 2021

Dokumenti Raziskava Odpadna hrana - dokument ·

Poročilo o konferenci: Mednarodna konferenca o dosežkih pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in pot naprej

Conference report: International Conference on GHG Reduction Achievements and Path Forward

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Rezultati sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju deleža odpadne hrane za obdobje jesen–zima 2021/2022

Results of a compositional analysis of biological waste with emphasis on determining the share of food waste – autumn-winter 2021/2022

Dokumenti Poročilo Odpadna hrana - dokument ·

Procesi oblikovanja podnebnih politik in strategij: Jernej Stritih

Formulating Climate policies and strategies: Jernej Stritih

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Fizika podnebnih sprememb: dr. Žiga Zaplotnik

The role of Transport in Climate Change Management: Assoc. prof. dr. Matej Ogrin

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Climate action -Talk the talk and walk the talk: dr. Jonas Sonnenschein

Physics of Climate Change: dr. Ziga Zaplotnik

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Vloga prometa pri obvladovanju podnebnih sprememb: izr. prof. dr. Matej Ogrin

Climate action -Talk the talk and walk the talk: dr. Jonas Sonnenschein

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·