Library

Browse the resource library

Here you will find DELIVERABLES that were created as part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project. We create and communicate information on climate change mitigation for all interested persons. Together with our partners, we provide sources of knowledge and capacity-building activities with the aim to achieve the reduction of greenhouse gas emissions.

FILTER

Zbornik: Mikrofon podnebju

Proceedings: Microphone to the Climate

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobra praksa: Knjižnica REČI

Good practice: Library of things

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Poročilo programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti – Občina Škofja Loka

Report on the Capacity Building Program for the Implementation of Sustainable Community Resource Management Projects - Municipality of Škofja Loka

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Študija o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks

Report on benefits of community projects

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobra praksa: Lojtrin skupnostni vrt

Good practice: Community garden of Lojtra Association

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Sto najpogostejših vprašanj pri zelenem javnem naročanju

One hundred most frequently asked questions in Slovenian GPP

Dokumenti Zeleno javno naročanje - dokument ·

Predhodno vrednotenje obstoječih modelov za simuliranje zalog ogljika

 Ex-ante evaluation of existing models to simulate carbon stocks

Dokumenti Raziskava Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Viri financiranja priprave in izvajanja celostnih prometnih strategij

Financial sources for development and implementation of sustainable urban mobility plans

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Celostna prometna strategija Koroške regije

Sustainable Urban Mobility Plan for Koroška region

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Evropski zeleni dogovor – izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih – KONFERENCA

European Green Deal Challenges and Solutions for Mobility and Logistics in Cities

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·