Library

Browse the resource library

Here you will find DELIVERABLES that were created as part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project. We create and communicate information on climate change mitigation for all interested persons. Together with our partners, we provide sources of knowledge and capacity-building activities with the aim to achieve the reduction of greenhouse gas emissions.

FILTER

Analiza kakovosti storitve in konkurenčnosti JPP ter predlogi možnih izboljšav

Analysis of PPT service quality and competitiveness and proposals of possible improvements

Dokumenti Raziskava Trajnostna mobilnost - dokument ·

Shema izboljšanega javnega potniškega prometa v izbranih koridorjih

Scheme of improved public passenger transport in selected corridors

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza sistemske ureditve vključevanja okoljskih vsebin v logistične procese (primeri: Avstrija, Nizozemska in Združeno kraljestvo)

Analysis of the systemic regulation of the integration of environmental content into logistics processes (examples: Austria, the Netherlands and the United Kingdom)

Dokumenti Raziskava Trajnostna mobilnost - dokument ·

Oskrba s hrano z nizkimi izpusti toplogrednih plinov na kmetiji Zlate misli

Low-carbon food supply on The Farm Zlate misli

Dokumenti Video ·

Umirjanje prometa v občini Bohinj

Sustainable mobility in the municipality of Bohinj

Dokumenti Video ·

Sistem izboljšav učinkovitosti v podjetju Xella porobeton

Performance improvement system at Xella porobeton company

Dokumenti Video ·

Stoli iz recikliranih materialov podjetja Donar

Chairs made of recycled materials by the Donar company

Dokumenti Video ·

Analiza sistema zelene logistike v Republiki Sloveniji - lokalna raven

Analysis of the green logistics system in the Republic of Slovenia – local level

Dokumenti Raziskava Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Community owned solar power in Jesenice

Dokumenti Video Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Zadruga Konopko – zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje

Konopko Cooperative, Cooperative for the sustainable development of producing and processing hemp

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·