Library

Browse the resource library

Here you will find DELIVERABLES that were created as part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project. We create and communicate information on climate change mitigation for all interested persons. Together with our partners, we provide sources of knowledge and capacity-building activities with the aim to achieve the reduction of greenhouse gas emissions.

FILTER

Predlog novega modela povračila stroškov prevoza na delo

Proposal of new model of travel to work costs reimbursement 

Dokumenti Strategija Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza dokumentacije

Analysis - Summary

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Odprta ulica - Kako odpreti ulico za ljudi

Open street – How to open a street for the people

Dokumenti Priročnik Trajnostna mobilnost - dokument ·

Poročilo o nadgradnji razvoja novih kategorij v okviru certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu

Report on the definition of new quality ZKG label categories based on the consultation with of outstandings experts in the domain

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Navodilo za izvedbo sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju deleža odpadne hrane – posodobljeno

Bio-waste analysis methodology – BWA methodology

Dokumenti Odpadna hrana - dokument ·

Ozaveščevalna kampanja o preprečevanju in zmanjševanju količin odpadne hrane – komunikacijski načrt

Communication plan for reduction and prevention of food waste

Dokumenti Odpadna hrana - dokument ·

D19-1 Poročilo o diseminaciji – kazalniki trajnostne gradnje (2019-2020)

D19-1 Report on dissemination – sustainable building indicators (2019-2020)

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poglobljena analiza v podporo pripravi finančnega načrta za energetsko prenovo stavb v obdobju 2020–2030

In-depth analysis to support the preparation of the 2020–2030 energy renovation financial plan

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poglobljena analiza za oblikovanje finančnih instrumentov za naložbe v celovite energetske prenove stanovanjskih stavb

In-depth analysis for the development of financial instruments to mobilise investments in integrated energy renovations of residential buildings

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza dnevne mobilnosti in ugotavljanje glavnih koridorjev javnega potniškega prometa

Analysis of daily commuting flows and identification of the main public transport corridors

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·