Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več o projektu

Cilji projekta

Naš ključni cilj je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, torej spodbujati in krepiti rešitve za eno najbolj perečih težav sodobnih družb, tj. podnebno krizo. Vzpostavljamo povezanost med trajnostno mobilnostjo, odgovornim ravnanjem z odpadno hrano, energetsko učinkovitostjo, zelenim javnim naročanjem in trajnostno rabo zemljišč v prizadevanjih, da s spremembami navad in utečenih praks zmanjšamo količino toplogrednih plinov oziroma občutno zmanjšamo ogljični odtis Slovenije.

Cilji projekta v povezavi z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije (NEPN):

#1

Podpreti bolj učinkovito izvajanje investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Vlada Republike Slovenije je sprejela določene strateške dokumente za doseganje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Naš cilj je doseči bolj kakovostne in cenovno bolj učinkovite načine izvajanja teh ukrepov.

#2

Zmanjšati vrzeli pri izvajanju investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi rabe fosilnih goriv:

  • za ogrevanje v stavbah, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je raba energije v stavbah;,
  • za pogon v cestnem prometu, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo oziroma še vedno naraščajo.

Tako bomo omogočili hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšati emisije TGP do leta 2030. Pri tem je ključno prispevati k doseganju tudi drugih podnebnih in okoljskih oziroma sektorskih ciljev; med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o področjih in aktivnostih projekta

Splošni modul zelenega javnega naročanja za naročnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

USPOSABLJANJE: Energijski kazalniki in izzivi nove generacije energetskih izkaznic

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Podnebna kavarna v Domžalah: Načini varčevanja z energijo v gospodinjstvih

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki Podnebna kavarna dogodki

USPOSABLJANJE: Energijski kazalniki in izzivi nove generacije energetskih izkaznic

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Možni prostorsko-načrtovalski ukrepi v kontekstu blaženja podnebnih sprememb – delavnica

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Možni prostorsko-načrtovalski ukrepi v kontekstu blaženja podnebnih sprememb

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

USPOSABLJANJE: Energijski kazalniki in izzivi nove generacije energetskih izkaznic

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Spremljanje vsebnosti organskega ogljika (SOC) v kmetijskih zemljiščih – spletna delavnica

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Športni, kulinarični, kulturni in drugi dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo odgovornost pri spoprijemanju s podnebno krizo. Hkrati pa izkoristijo ozaveščevalni potencial dogodkov za spodbujanje trajnostnih sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij.

Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so se vključile v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, katerega namen je podpreti občine pri izvajanju trajnostnih in vključujočih aktivnosti in projektov.

Karavana podnebne kavarne se je na svoji poti ustavila v Novem mestu, kjer je v atriju knjižnice Mirana Jarca beseda tekla o načinih varčevanja z energijo v gospodinjstvih.

11. oktobra 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju.

Zgodila se je druga v nizu Podnebnih kavarn, ki je tokrat postregla s koristnimi nasveti za varčevanje z energijo v gospodinjstvih.

V ponedeljek, 19. septembra, se je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE zgodila prva od prireditev, poimenovanih Podnebna kavarna.

Podnebna kavarna je niz potujočih predavanj, razprav ali delavnic, ki sloni na strokovni podkovanosti 15 partnerjev, ki soustvarjajo projekt LIFE IP CARE4CLIMATE. Povabite jo v svoj kraj.

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika, v katerem lahko podate svoje mnenje o relativni pomembnosti posameznega Makro cilja TG v tem trenutku v slovenskem prostoru.

Knjižnica vsebuje vire informacij o blaženju podnebnih sprememb, ki so nastali v okviru projektnih aktivnosti.

Prebrskajte po knjižnici