Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več o projektu

Posledice podnebnih sprememb lahko ublaži vsak, tudi ti - podpri našo pobudo in oddaj svojo zavezo!

Oddaj zavezo

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se dotika 6 vsebinskih področij, ki se na prvi pogled zdijo včasih zelo vsakdanji, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o področjih & aktivnostih projekta

Bralni seminar kritične politične ekologije

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Ovire in predlogi za prehod v trajnostno gradnjo: Delavnica za deležnike projekta LIFE IP Care4Climate

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Energetski prehod v brezogljično družbo

Dogodki izobraževanje Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Novosti pri gradnji in prenovi stavb s primeri dobre prakse - dobitniki certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu - ZKG

Dogodki ostalo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Posvet o konceptu mobilnosti kot storitve

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki posvet

Družba v času podnebnih sprememb med krizo in normalnostjo

Dogodki okrogla miza Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki posvet

Novosti pri gradnji in prenovi stavb s primeri dobre prakse - dobitniki certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu - ZKG

Dogodki ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Usposabljanje gradbenih in stanovanjskih inšpektorjev – 2. del

Dogodki izobraževanje Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Na študijskem območju v Doljnjih Ložinah na Kočevskem bo Gozdarski inštitut Slovenije preizkusil inovativen pristop obnove gozda.

Seminar o dobrih praksah s področja trajnostnega javnega naročanja, energetske učinkovitosti in odpadne hrane.

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

IPoP vabi k sodelovanju občine, ki jih zanima prilagajanje prometa za življenje z epidemijo COVID-19 in po njej.

Pri oblikovanju novih finančnih inštrumentov je ključnega pomena dobro poznavanje trenutnega načina financiranja energetskih prenov in težav, ki so s financiranjem povezane.

Odpadna hrana je tretji (!) največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov, saj se na svetu letno zavrže kar tretjina vse pridelane hrane.

V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki so se razvile v zadnjih letih in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb.

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Javni uslužbenci s svojim delom krojijo pomembne politike in izvajajo številne aktivnosti, povezane s področjem blaženja podnebnih sprememb.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je nastal video o dobri praksi zadružnega modela daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Loškem Potoku.

Knjižnica vsebuje vire informacij o blaženju podnebnih sprememb, ki so nastali v okviru projektnih aktivnosti.

Prebrskajte po knjižnici