Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več o projektu

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE se dotika šestih vsebinskih področij, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o področjih in aktivnostih projekta

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument

Spletna delavnica Upravljanje mestne logistike

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

5. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Usposabljanje projektantov o energijsko učinkovitem zunanjem stavbnem pohištvu in njegovi vgradnji (U3-1)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Spletna delavnica Razvoj sistema zelene logistike

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje predstavnikov lokalnih skupnosti in javne uprave

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Kako učinkovita je lahko zelena prehranska veriga?

Novice Dogodki Odpadna hrana Odpadna hrana - dogodki

Trajnostna mobilnost v javni upravi

Novice Dogodki Trajnostna mobilnost Trajnostna mobilnost - dogodki

Najavljamo usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb.

Poročilo o 5. nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom “Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov”.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Najavljamo usposabljanje projektantov v procesu prenove stavb na temo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva in njegovo vgradnjo.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

V Sloveniji že obstajajo občine, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in prispevajo k izboljšanju slovenskih krajev za vse prebivalce in obiskovalce.

Strategija „od vil do vilic“ celovito obravnava izzive trajnostnih prehranskih sistemov, ob čemer priznava neločljive povezave med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim planetom. Je tudi osrednji del agende Komisije za doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Pionirji iz energetsko intenzivnih sektorjev, ki so iznašli načine za znatno zmanjšanje svojih izpustov toplogrednih plinov.

5. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov bo potekala 19. novembra 2020.

Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2018 zavrgel 68 kg hrane, od tega je bilo kar 26 kg še užitne.

Knjižnica vsebuje vire informacij o blaženju podnebnih sprememb, ki so nastali v okviru projektnih aktivnosti.

Prebrskajte po knjižnici