Dogodki

Vključite se v dogajanje.

Poglejte predvidene dogodke projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

  • Odpadna hrana
  • Zeleno javno naročanje
  • Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
  • Trajnostna mobilnost
  • Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
Filtriraj rezultate

LIFE Platform Meeting on “Green Mobility

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Podnebna kavarna - trajnostna mobilnost v praksi

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki Podnebna kavarna dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Mednarodna poletna šola - Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Delavnica - Kakovost notranjega zraka (kazalnik 4.1)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Kolesarski zajtrk v Kočevju

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Predstavitev projekta »Sončna šola Hrastnik«

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Kazalniki Makro cilja 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov v praksi – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Obnova gozdov - ukrepi za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov (delavnica)

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki