Spoznajmo vzroke in zavrzimo manj hrane

Spoštovani,

Vabimo vas na skupni strokovni posvet projektov s področja odpadne hrane in trajnostne pridelave "Spoznajmo vzroke in zavrzimo manj hrane", ki bo potekal v četrtek, 10. junija 2021, od 9. do 13. ure.

Na posvetu bomo govorili o:

  • vzrokih za nastajanje odpadne hrane,
  • trajnostni pridelavi hrane in
  • praksah za zmanjšanje odpadne hrane ter
  • predstavili slovensko Strategijo za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano.

V delavnicah bomo z udeleženci preverili vzroke za nastajanje hrane v različnih delih verige preskrbe s hrano.

Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s hrano in zainteresirani javnosti. Več informacij o posvetu je na voljo v priloženem programu.

Prijave udeležbe in predstavitve praks zbiramo na povezavi 1ka.arnes.si/hrana, do 7. junija 2021 oziroma 28. maja 2021.

Posvet poteka v skupni organizaciji projektov CRP Hrana ni odpadek (UL BF), CRP Optimizacija pristopov za trajnostno pridelavo hrane in večji delež lokalno pridelane hrane (UM FKKT) in Life IP Care4Climate (MOP).

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml