Dan za Stražun

Mestna občina Maribor in Focus vas vabita na DAN ZA STRAŽUN v okviru katerega bosta potekala čistilna akcija “Moji odpadki, moja skrb 2023” in posvet o viziji upravljanja Stražuna.

Zemljevid gozda Stražun z narisanimi izhodiščnimi točkami in navedenimi partnerju projekta.

Mestni gozdovi so dragocenost, sploh v času podnebnih sprememb. Zato je pomembno tudi vprašanje, kako upravljati z njimi, da ostanejo ohranjeni in da čim bolje služijo potrebam občank in občanov?

V gozdu bo ob čistilni akciji potekal posvet, v sklopu katerega se bomo sprehodili med posameznimi točkami in zbirali vaša mnenja in predloge o viziji za Stražun.

Akcija bo potekala v soboto, 25. marca med 10. in 13. uro.

Za več informacij obiščite spletno stran dogodka ali pa kliknite na to povezavo.

Veselimo se vašega obiska!

Logotip platforme za trajnostno upravljanje z viri skupnosti, Dovolj za vse.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument 4.6.21

Zemlja in morje – zadruga ekoloških proizvajalcev Istre

mp4

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

image/svg+xml