Dogodki

Vključite se v dogajanje

Poglejte predvidene dogodke projekta CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

Krepitev izvajanja Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) na širšem čezmejnem območju

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Skupaj razvijamo zeleni turizem – delavnica

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam: Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni in EU ravni«

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (ETV)

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (ETV)

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Konferenca o trajnostnih ciklih ogljika

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Okoljevarstveni filmski festival GAIA

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Posvet o Podnebnem zakonu v Sloveniji

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Sončno elektrarno v vsako skupnost

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Posvet o pomenu podnebnega upravljanja, izkušnjah, vrzelih in rešitvah

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar o financiranju projektov na področju proizvodnje, dobave in predelave biomase

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

V LUČI COP26: Kako lahko določanje cen ogljika spodbudi zelene naložbe in prispeva k dobičkonosnosti

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki
image/svg+xml