Dogodki

Vključite se v dogajanje

Poglejte predvidene dogodke projekta CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam v luči trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in doseganja ciljev podnebne politike

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Spodbujanje rabe lesa kot materiala in energenta – delavnica

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Možni prostorsko-načrtovalski ukrepi v kontekstu blaženja podnebnih sprememb – delavnica

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Možni prostorsko-načrtovalski ukrepi v kontekstu blaženja podnebnih sprememb

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Spremljanje vsebnosti organskega ogljika (SOC) v kmetijskih zemljiščih – spletna delavnica

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Mednarodna poletna šola - Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Obnova gozdov - ukrepi za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov (delavnica)

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Spletna delavnica: Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Delavnica Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Dan slovenskega lesarstva

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

POSVET: Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Predavanje o podnebnih spremembah

Dokumenti ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument
image/svg+xml