Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam v luči trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in doseganja ciljev podnebne politike

Pogled na zaraščen gozd s podrtim drevesom.

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bomo v četrtek, 30. marca 2023 na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, izvedli delavnico z naslovom:

PRILAGAJANJE GOZDOV PODNEBNIM SPREMEMBAM V LUČI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZOVI IN DOSEGANJA CILJEV PODNEBNE POLITIKE. 

Delavnica, ki bo potekala med 9:00 in 14:00, bo hibridna, dostopna tudi preko on-line povezave: https://us06web.zoom.us/j/84150334234?pwd=SHVmMUZ4cWNucmFuSWxNeW9wNzR3dz09

Gre za tretjo delavnico serije delavnic s tematskega področja "Gospodarjenje z gozdovi". Namen delavnice je osvojiti danes veljavna spoznanja in znanja o gozdovih, o trajnostnem gospodarjenju, kakovosti sortimentov in vlogi lastnikov gozdov. Na delavnici želimo ugotoviti relevantnost problemov in problematičnih stanj ter načinov izhodov iz njih in opozoriti na dobre prakse gojenja in gospodarjenja z gozdovi za blaženje podnebnih sprememb.

Znanja želimo prenesti na lastnike in upravljavce gozdov, strokovne službe, šole in druge organizacije.

Okvirni program in registracija na delavnico sta dostopna na prijavi. Prosimo vas, da vabilo posredujete vsem zainteresiranim.
 
Vljudno vabljeni!
 
Ekipa LIFE IP Care4Climate z Gozdarskega inštituta Slovenije

Logotipi partnerjev projekta LIFE IP Care4Climate

 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml