Mednarodna poletna šola - Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE od 18. do 22. julija 2022 organizira mednarodno poletno šolo z naslovom »Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe«. Dogodka se bo udeležilo 25 študentov iz Slovenije in držav članic Evropske Unije. Predavanja bodo potekala v Postojni v prostorih Srednje gozdarske in lesarske šole, en dan pa se bomo odpravili na Kočevsko, kjer si bomo ogledali v okviru projekta Care4Climate pogozdeno površino v Dolnjih Ložinah. Več o dogodku

Dogodek bo poleg dr. Boštjana Malija vodil gostujoči predavatelj dr. Eckart Senitza, ki bo predaval o gozdnogojitvenih rešitvah in dobrih praksah, ki jih uspešno uporabljamo v srednji Evropi za krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe.

Več o vsebini dogodka si lahko preberete v programu (v angleščini).

 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml