Obnova gozdov - ukrepi za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov (delavnica)

Gozdarski inštitut Slovenije vabi na drugo delavnico s tematskega področja "Gospodarjenje z gozdovi" z naslovom “Obnova gozdov - ukrepi za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov”, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE preko spleta 1. junija 2022.

Dogodek je namenjen odločevalcem (MKGP, ZRSVN,...), organizatorjem tečajev (ZGS, SiDG, KGZ, Skupnost lastnikov gozdov, revirna služba ZGS,...), izobraževalnim institucijam in NVO (šole, naravovarstveniki, podjetja, ki pišejo PVO ter o okolju in ogljiku,...).

Namen delavnice je odgovoriti na izzive:

  • konverzija malo donosnih / zaraščajočih gozdov s sadnjo,
  • hitrejšega uvajanje v obnovo sečno zrelih gozdov,
  • izbor ustreznih drevesnih vrst pri pomlajevanju,
  • naravna obnova vs. umetna obnova.

Vodja delavnice: dr. Marko Kovač, Gozdarski inštitut Slovenije

Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Več informacij najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml