Spletna delavnica: Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bo v sredo, 9. marca 2022, potekala spletna delavnica s tematskega področja »Gospodarjenje z gozdovi« z naslovom Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb.

Namen delavnice je odgovoriti na različne izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe (prilagajanje drevesne sestave gozdov in zagotavljanje njihove stabilnosti, uravnavanje starostne strukture, preprečevanje škodljivih dogodkov, idr.). Dogodek je namenjen  odločevalcem (MKGP, ZRSVN,...), organizatorjem tečajev (ZGS, SiDG, KGZ, Skupnost lastnikov gozdov, revirna služba ZGS,...), izobraževalnim institucijam in NVO.

Program in registracija na dogodek (najkasneje do 6. marca 2022) sta dostopna na spletni povezavi.

Registrirani udeleženci bodo povezavo na ZOOM prejeli na svoj elektronski naslov nekaj dni pred dogodkom.

Vljudno vabljeni.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml