Spremljanje vsebnosti organskega ogljika (SOC) v kmetijskih zemljiščih – spletna delavnica

Vabljeni na spletno delavnico z naslovom “SPREMLJANJE VSEBNOSTI ORGANSKEGA OGLJIKA (SOC) V KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH”, ki jo v okviru projekta LIFE IP Care4Climate organizira  Gozdarski inštitut Slovenije.

Namen delavnice je predstaviti arhivske podatke o vsebnosti talnega organskega ogljika (SOC) v Sloveniji, spremljanje organskega ogljika (SOC) v tleh kmetijskih zemljišč za potrebe mednarodnega poročanja in program spremljanja stanja kmetijskih tal Slovenije.

Delavnica bo potekala 30. november 2022 od 9.00 do 12.00 preko spletne platforme ZOOM.

Program in registracija na delavnico sta dostopna na povezavi.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml