Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov - delavnica

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Centrom za energetsko učinkovitost, ter v soorganizaciji z lokalnimi akterji, Focus, društvo za sonaraven razvoj pripravlja niz petih participativnih delavnic o prenovi lokalnih energetskih konceptov občin. Namen delavnic je spodbuditi aktivno sodelovanje relevantnih deležnikov pri nadgradnji metodologije za izdelavo lokalnih energetskih konceptov ter pridobivanju njihovih mnenj in izkušenj. Končni cilj je zvišanje kakovosti LEK in sprejemljivost predlaganih ukrepov URE in OVE. 

Prva delavnica bo 30. 3. v Mariboru, sledijo 4. 4. v Ajdovščini, 12. 4. v Lučah, 9. 5. v Loškem potoku in, predvidoma, 23. 5. v Hrastniku.
 
Več informacij sledi kmalu.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml