7. nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju

Vabljeni na 7. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, ki bo potekala v sredo, 1. marca 2023, v Hotelu Thermana park Laško, na Zdraviliški cesti 6 v Laškem.

Konferenca se je v preteklosti imenovala Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, letos pa smo jo preimenovali skladno z novim Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju.

Osrednja tema letošnje konference je parkirna politika, ki jo bodo v plenarnem delu predstavili tuji in domači strokovnjaki. V interaktivnem delu konference bodo organizirane štiri delavnice na teme parkirne politike, izvedbe ETM 2023 in aktivnosti, vezanih na Zakon o celostnem prometnem načrtovanju.

Konferenco organizira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo skupaj z izvajalci projekta Parkirna politika. Udeležba je prednostno namenjena predstavnikom občin iz sektorjev oziroma oddelkov, ki pokrivajo prometno in prostorsko načrtovanje, lokalnim in regionalnim koordinatorjem ETM in drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa ter s prostorskim načrtovanjem na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Potekala bo v slovenskem in deloma angleškem jeziku.

Več informacij, program konference in prijavnico najdete tukaj.

Vljudno vabljeni.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml