Konferenca Izzivi evropskega zelenega dogovora in rešitve za mobilnost in logistiko v mestih

Vabimo vas na konferenco Izzivi evropskega zelenega dogovora in rešitve za mobilnost in logistiko v mestih. Evropski zeleni dogovor predstavlja strategijo razvoja Evropske komisije, katerega cilj je podnebno nevtralna Evropa do leta 2050. Strategija je v bistvu celovit velikopotezni program prestrukturiranja vseh ključnih gospodarskih sektorjev z namenom zagotovitve pravičnega in vključujočega prehoda v zeleno gospodarstvo.

Promet trenutno povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v EU. Cilj evropskega Zelenega dogovora je zmanjšati te emisije za 90 % do leta 2050. Vzpostavitev trajnostnega transporta bo zagotovljena z inovativnimi, cenovno dostopnimi, čistejšimi in varnejšimi transportnimi alternativami.

Najobčutljivejša so urbana območja, kjer bo za dosego ciljev Zelenega dogovora potrebno kombinirati in uskladiti  različne ukrepe, kot na primer: uporaba vozil z manjšimi emisijami, uporaba alternativnih goriv, digitalizacijo transporta, integrirani sistemi za upravljanje le-tega, izboljšanje javnega potniškega prometa, itd.

Vse informacije in prijave najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml