LIFE Platform Meeting on “Green Mobility

Vabljeni na spletno srečanje LIFE o zeleni mobilnosti. Srečanje bo združilo deležnike projekta LIFE ter predstavnike projektov Evropske komisije, drugih programov, ki jih upravlja CINEA, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se v Evropi ukvarjajo z mobilnostjo. Na srečanju boste spoznali najboljše prakse o tem, kako spodbujati inovacije na področju zelene mobilnosti, prepoznati pravne in tržne ovire ter zagotoviti povratne informacije odločevalcem, dvigniti ozaveščenost in podpreti politike in ukrepe zelene mobilnosti, ki bodo trajale.

Srečanje bo strukturirano v štiri tematske sklope, in sicer

  • inovativni materiali in tehnologije,
  • načrtovanje in oblikovanje prometa,
  • goriva in
  • okolju prijaznejši konvencionalni promet.

Če se želite srečanja udeležiti, vas prosimo, da se registrirate tukaj. Osnutek programa je na voljo tukaj. 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml