Slovenski kazalniki trajnostne gradnje - prehod v prakso – delavnica

Vabljeni na delavnico z naslovom »Slovenski kazalniki trajnostne gradnje - prehod v prakso«.

Delavnica je namenjena strokovni javnosti, še posebej projektantom in investitorjem, da bi izmenjali mnenja o možnostih, priložnostih in ovirah za uporabo slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po evropskem okviru Level(s) v praksi.

V letih 2023-2024 je pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) načrtovana tudi pilotna uporaba beta verzije SLO kTG.

Sodelovale bodo lahko stavbe, ki bodo ta čas v fazi projektiranja. A odločitev za vrednotenje trajnostne gradnje je treba sprejeti čim prej.

Dogodek bo potekal v petek 7. oktobra 2022, med 12:30 in 14:00 uro – hibridno: v živo v okviru sejma Ambient-DOM plus v dvorani FORUM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in v e-obliki (ZOOM).

Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml