Bivanje v nizkoogljični družbi: stanovanja, hrana, transport

Vabilo na interdisciplinarni študentski simpozij.

Dekorativna fotografija: otroške in odrasle roke v dlani držijo Planet.

V okviru strateškega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Inštitut Jožef Štefan in Inštitut za ekologijo organizirata interdisciplinarni simpozij. Namen simpozija je povezovanje z raziskovalci, profesorji, odločevalci ter študenti, ki so se v magistrskih in doktorskih nalogah ukvarjali z vprašanji stanovanj, hrane in transporta. S tem želijo na osnovi raziskovalnih rezultatov študentskega in raziskovalnega dela identificirati probleme, ki so še odprti in bodo predmet novega raziskovalnega dela.

Cilj simpozija je v prvem delu seznaniti študente z dosedanjimi rezultati strateškega projekta CARE4CLIMATE, raziskovalce pa seznaniti z deli študentov. Udeležba na simpoziju je brezplačna in odprta za vse.

Kdaj: četrtek, 18. maj 2023, od 09 do 13.30.
Kje: Velika dvorana, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Na simpozij se lahko prijavite preko spletne prijavnice najkasneje do 16.05.2023 do 12.00 ure na sledeči povezavi: https://forms.gle/osgS9SFzcxmWhQKW9

Več informacij in PROGRAM SIMPOZIJA, pa lahko najdete v URADNEM VABILU.


Vljudno vabljeni!

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

image/svg+xml