Brezplačni webinar o svežnju Pripravljeni na 55

Vabljeni na Brezplačni webinar o svežnju Pripravljeni na 55, ki se bo odvijal v četrtek, 9. septembra, med 9. in 10. uro na spletni platformi Zoom. Potrebna je predhodna prijava.

Na webinarju bo na kratko predstavljeno:

 • revizija sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), vključno z njegovo razširitvijo na ladijski promet, revizijo pravil za emisije iz letalstva in vzpostavitev ločenega sistema trgovanja z emisijami za cestni promet in stavbe
 • revizijo uredbe o porazdelitvi prizadevanj glede ciljev držav članic za zmanjšanje emisij v sektorjih zunaj EU ETS
 • revizijo uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF)
 • revizija direktive o energiji iz obnovljivih virov
 • prenovitev direktive o energetski učinkovitosti
 • revizija direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
 • sprememba uredbe o določitvi standardov za emisije CO2 za avtomobile in kombinirana vozila
 • revizija direktive o obdavčitvi energije
 • mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah
 • ReFuelEU letalstvo za trajnostna letalska goriva
 • FuelEU pomorstvo za zeleni evropski pomorski prostor
 • Socialni sklad za podnebje
 • strategija EU za gozdove

Več informacij o dogodku najdete na povezavi.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.