Brezplačni webinar o svežnju Pripravljeni na 55

Vabljeni na Brezplačni webinar o svežnju Pripravljeni na 55, ki se bo odvijal v četrtek, 9. septembra, med 9. in 10. uro na spletni platformi Zoom. Potrebna je predhodna prijava.

Na webinarju bo na kratko predstavljeno:

 • revizija sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), vključno z njegovo razširitvijo na ladijski promet, revizijo pravil za emisije iz letalstva in vzpostavitev ločenega sistema trgovanja z emisijami za cestni promet in stavbe
 • revizijo uredbe o porazdelitvi prizadevanj glede ciljev držav članic za zmanjšanje emisij v sektorjih zunaj EU ETS
 • revizijo uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF)
 • revizija direktive o energiji iz obnovljivih virov
 • prenovitev direktive o energetski učinkovitosti
 • revizija direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
 • sprememba uredbe o določitvi standardov za emisije CO2 za avtomobile in kombinirana vozila
 • revizija direktive o obdavčitvi energije
 • mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah
 • ReFuelEU letalstvo za trajnostna letalska goriva
 • FuelEU pomorstvo za zeleni evropski pomorski prostor
 • Socialni sklad za podnebje
 • strategija EU za gozdove

Več informacij o dogodku najdete na povezavi.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano