Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb, namenjeno energetskim menedžerjem v javnem sektorju in industriji, projektantom, vodjem vzdrževanja in energetike

Dogodek bo potekalo v obliki spletne učilnice v torek, 23. novembra, sredo, 24. novembra in četrtek, 25. novembra 2021, med 8:30 in 17:00.

Inštitut "Jožef Stefan" — Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energetsko prenovo stavb. Tokratno ciljno usposabljanje bo potekalo v sodelovanju s projektom H2020 REPLACE, ki zeli prispevati k ozaveščanju in motiviranju končnih potrošnikov s strani ključnih deležnikov, da svoje stare in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, okolju prijaznejšimi, zelenimi alternativami.

Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb je namenjeno energetskim menedžerjem v javnem sektorju in industriji, projektantom, vodjem vzdrževanja in energetike ter vsem ostalim, ki razmišljajo o celoviti energetski prenovi svojih objektov. Ciljno usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje projektov celovite energetske prenove in poleg predavanj vključuje še pisni preizkus znanja. Na več različnih praktičnih primerih bodo predstavljene različne metode za analizo stanja energetske učinkovitosti v stavbah.

S pridobljenim znanjem, se bodo udeleženci ciljnega usposabljanja pripravili za samostojne analize potencialov za izvedbo projektov celovite energetske prenove stavb, tehnično in ekonomsko evalvacijo posameznih ukrepov, organizacijsko pripravo in vodenje projektov celovite energetske prenove ter primerno predstavitev pričakovanih rezultatov vodstvu podjetja.

Ciljno usposabljanje poleg predavanj vključuje še pisni preizkus znanja. Datum izvedbe bo določen po zaključku predavanj.

Vse izobraževalne vsebine bodo predstavljene v obliki tridnevne spletne učilnice v trajanju 30 šolskih ur.

1. dan - torek, 23. november

8:30—9:00 Pozdrav udeležencev, predstavitev izobraževanja, organizacijske informacije

Luka Tavčar, IJS—CEU

dr. Boris Sučić, IJS - CEU Tadej Volarič, MOP

mag. Stane Merše, IJS- CEU

9:00 — 10:30 Pregled osnovnih smernic slovenske energetske in okoljske zakonodaje s poudarkom na energetsko sanacijo stavb

mag. Mateja Čuk Orel,

Odvetniška pisarna Čuk Orel

10:30 — 10:45 Odmor in razprava

10:45 — 12:15 Energetske osnove

prof. dr. Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo

Univerza v Ljubljani

12:15 — 13: 30 Energetski pregled, zbiranje in analiza podatkov o oskrbi z energijo in njeni rabi: merjenje in verifikacija prihrankov

dr. Boris Sučić, IJS—CEU

13: 30 — 14:00

Odmor

   

14: 00 — 15: 30 Ekonomska analiza projektov učinkovite rabe energije

dr. Boris Sučić, IJS-CEU

15:30 — 17: 00 Izdelava energetskih izkaznic — izkušnje iz prakse

Jure Pust, energetski menedžer EUREM - PUSTING Jurij Pust, s. p.

2. dan — sreda, 24. november

8:30 — 10:00 Pregled finančnih virov za financiranje energetskih prenov stavb

Polona Lah, SID Banka, d. d.

10:00 11:50 Priprava in evalvacija projektov energetske prenove stavb

Metod Ivančić, energetski menedžer EUREM — ENERGOMEN, d. o. o.

11:30 — 11:45 Odmor in razprava

11:45—13:15 Energetsko učinkovite stavbe in ogrevanje ter prezračevanje v zimskem času oziroma hlajenje v poletnem času

Marko Peckaj, IJS-CEU

13:15—13:45 Odmor

13:45—15:15 Spremljanje rabe energije v zahtevnejših objektih — primer odlične prakse iz slovenskih domov starejših občanov

Gregor Kustec, ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d. o. o.

15:15 — 15:30 Odmor in razprava

15:30 — 17:00 Energetsko učinkovite stavbe in električna razsvetljava

dr. Boris Sučić, IJS-CEU

3. dan — Četrtek, 25. november

8:30 — 10:00 Povezovanje infrastrukture in načrtovanje energetskih skupnosti; Naprede ni sistem i v stavba h povezovanje procesov

mag. Edvard Košnjek, IJS -CEU

10:00 — 11:30 Napredne tehnike projektiranja in prenove stavb - implementacija metodologije BIM in podrobno simulacijsko modeliranje pri energetskih prenovah stavb - prvi del

dr. Gašper Stegnar, IJS-CEU

11:30 — 11:45

Odmor in razprava

   

11:45—13:15 Napredne tehnike projektiranja in prenove stavb - implementacija metodologije BIM in podrobno simulacijsko modeliranje pri energetskih prenovah stavb - drugi del

dr. Gašper Stegnar, IJS-CEU

13:15 — 13:45

Odmor

   

13:45 — 15:15 Integracija sistemov OVE v stavbah izraba sončne energije

dr. Marko Kovač, IJS-CEU

15:15 — 15:30

Odmor in razprava

   

15:30 — 17:00 Integracija sistemov OVE v stavbah - topotne črpalke

dr. Marko Matkovič, IJS-CEU

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKA3 (s tipko »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite rubrike in s klikom na polje POŠLJI (Submit) zaključite s prijavo) ali na e-naslov c4cpijs.si najkasneje do petka, 19. novembra 2021.

Prijavljeni bodo en dan pred začetkom usposabljanja na e-naslov prejeli ZOOM povezavo za vstop v spletno učilnico.

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in ves*cin pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

Več informacij o ciljnih usposabljanjih najdete na spletni strani  IJS-CEU.

Vljudno vabljeni k prijavi!

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano