Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

V okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« pripravljajo drugo 3-dnevno Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju. Potekalo bo od 16. do 18. novembra 2021 v obliki ZOOM spletne učilnice.

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju je namenjeno vsem, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja energije v javnem sektorju. Ciljno usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj, ki so nujna za uspešno vzpostavitev sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju, ter poleg predavanj vključuje še pisni preizkus znanja. Na več različnih praktičnih primerih bodo predstavljene različne metode  in sistemi za ciljno spremljanje rabe energije in vode v javnem sektorju v različnih slovenskih regijah.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite rubrike in s klikom na polje POŠLJI (Submit) zaključite prijavo) ali na e-naslov c4c@ijs.si najkasneje do petka, 12. novembra 2021.

Prijavljeni bodo en dan pred začetkom usposabljanja na e-naslov prejeli ZOOM povezavo za vstop v spletno učilnico.

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih na neformalnem izobraževanju. Vljudno vabljeni k prijavi!

1. dan – torek, 16. november

8:30 – 9:00

Pozdrav udeležencev, predstavitev izobraževanja, organizacijske informacije

Luka Tavčar, IJS-CEU

dr. Boris Sučić, IJS- CEU

Tadej Volarič, MOP

mag. Stane Merše, IJS-CEU

9:00 – 10:30

Praktični primeri upravljanja z energijo v javnem sektorju na Primorskem

Rajko Leban, GOLEA

10:30 – 10:45

Odmor in razprava

 

10:45 – 12:15

Energetski pregled, zbiranje in analiza podatkov o oskrbi z energijo in njeni rabi

dr. Boris Sučić, IJS-CEU

12:15 – 13:30

Izračun ključnih energetskih in okoljskih kazalnikov ter spremljanje rabe energije – praktični primer

dr. Boris Sučić, IJS-CEU

13:30 – 14:00

Odmor

 

14:00 – 15:30

Vzpostavitev sistema za upravljanje z energijo – povezava med rabo energije in aktivnostjo na lokaciji; uvajanje načela zelene pisarne

dr. Boris Sučić, IJS-CEU

15:30 – 17:00

Pristop Re-CO – preverjanje stanja in optimizacija delovanja energetskih sistemov – praktične izkušnje, priprava osnovnega nabora ukrepov in vrednotenje njihovih učinkov

Marko Pečkaj, IJS-CEU

2. dan – sreda, 17. november

8:30 – 10:00

Povezovanje infrastrukture in načrtovanje energetskih skupnosti

mag. Edvard Košnjek, IJS-CEU

10:00 – 11:30

Ekonomska analiza projektov učinkovite rabe energije

dr. Boris Sučić, IJS-CEU

11:30 – 11:45

Odmor in razprava

 

11:45 – 13:15

Eko inovacije in trajnostni razvoj

dr. Jana Hojnik, Fakulteta za management Univerza na Primorskem

13:15 – 13:45

Odmor

 

13:45 – 15:15

Napredni pristopi za hitre analize trenutnega stanja upravljanja energije v javnem sektorju

Metod Ivančič, energetski menedžer EUREM - ENERGOMEN d. o. o.

15:15 – 15:30

Odmor in razprava

 

15:30 – 17:00

Kako vzdrževati visoko motivacijo in zagotoviti sodelovanje v timu – reševanje konkretnih primerov iz prakse

dr. Franc Gider, Bizinaizi, izobraževanje, Franc Gider, s.p.

3. dan – četrtek, 18. november

8:30 – 10:00

Pregled osnovnih smernic slovenske energetske in okoljske zakonodaje – obveznosti poslovnih subjektov iz javnega sektorja

mag. Mateja Čuk Orel, Odvetniška pisarna Čuk Orel

10:00 – 11:30

Napredne rešitve in praktične izkušnje z upravljanjem z energijo na Univerzi v Ljubljani

mag. Jure Vetršek, IRI UL

11:30 – 11:45

Odmor in razprava

 

11:45 – 13:15

Praktični primeri upravljanja z energijo v javnem sektorju v Podravju

dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP

13:15 – 13:45

Odmor

 

13:45 – 15:15

Napredne energetske storitve in izzivi prihodnjega trženja energetske učinkovitosti – novi modeli in mehanizmi

dr. Mitja Ruzzier, Fakulteta za management Univerza na Primorskem

15:15 – 15:30

Odmor in razprava

 

15:30 – 17:00

Praktični primeri upravljanja z energijo v javnem sektorju na Gorenjskem

Jure Eržen, LEAG

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano