Delavnica Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate, bomo 3. novembra 2021 izvedli prvo spletno delavnico s tematskega področja Učinkovita in okolju prijazna raba kmetijskih zemljišč z naslovom Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2.

Namen delavnice je predstaviti bistvene lastnosti tal, ki so pomembne za vezavo oz. skladiščenje ogljika, ogljikov ciklus s poudarkom na vlogi organske snovi v tleh ter širši pregled organske snovi v kmetijskih tleh Slovenije, vključno s pomenom za blaženje podnebnih sprememb.

Program in registracija na dogodek (najkasneje do 31.10.2021) sta dostopna na tej povezavi.

Registrirani udeleženci bodo povezavo na ZOOM prejeli na svoj elektronski naslov nekaj dni pred dogodkom. Prosimo, če vabilo posredujete vsem, ki bi jih tematika zanimala.

Vljudno vabljeni!

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica