Družba v času podnebnih sprememb med krizo in normalnostjo

Že 30 let govorimo o potrebi po zniževanju izpustov toplogrednih plinov, ti pa še naprej nezadržno rastejo. Časovnice zniževanja izpustov, ki bi nam glede na napovedi klimatologov omogočile ohranitev podnebnega ravnovesja in omejile segrevanje ozračja na “varno” raven, postajajo vse bolj nerealistične. Smo sposobni preiti od visokoletečih besed k dejanjem? Smo sposobni trende obrniti v pravo smer, ne da bi nepriljubljeni ukrepi povzročili vzpon skupin, ki so v zanikovanju podnebnih sprememb našle svojo nišo?

Na okrogli mizi o prehodu v nizkoogljično družbo bo v imenu Umanotere sodeloval Jonas Sonnenschein

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

image/svg+xml