Energetska revščina zahteva celovit pristop

Delovni sestanek na platformi Zoom v torek, 11. januarja 2022, od 13. do 15. ure

Živimo v času, ko bi moral biti dostop do energije pravica vsakega posameznika, pa je tudi med nami prisotna energetska revščina. Nekatere programe za njeno zmanjševanje v Sloveniji že imamo. Kaj lahko temu še dodamo?

Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«  v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja in društvom Focus po naročilu Ministrstva za infrastrukturo vabi na delovni sestanek z naslovom Energetska revščina zahteva celovit pristop. Na sestanek vas vabimo identificirane strokovnjake, ki imate neposredne izkušnje z delom s socialno šibkimi občani oz. se problematika energetske revščine neposredno dotika področja vašega dela. Namen sestanka je spodbuditi izmenjavo pogledov in stališč glede zmanjševanja energetske revščine med vabljenimi deležniki.   

Delovni sestanek bo potekal v torek, 11. 1. 2022, od 13.00 do 15.00 na platformi Zoom. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na sestanek prijavite, in sicer najkasneje do petka, 7. januarja 2022 na povezavi PRIJAVA.

Delovni sestanek bo potekal v okviru projekta Preučitev in strokovne podlage za razvoj ukrepov za boj proti energetski revščini, ki bo trajal od decembra 2021 do januarja 2023. Eden od ciljev projekta je tudi oblikovanje čim bolj učinkovitih in izvedljivih ukrepov in politik za boj proti energetski revščini. V letu 2022 bomo v projektu organizirali še nekaj podobnih delovnih sestankov, namenjenih različnim odprtim vprašanjem zmanjševanja energetske revščine v Sloveniji.

PROGRAM DELOVNEGA SESTANKA

13.00    Uvod – namen in potek delovnega sestanka
Katarina Trstenjak, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost

13.05    Energetska revščina zahteva celovit pristop – namen projekta Preučitev in strokovne podlage za razvoj ukrepov za boj proti energetski revščini (EnRev) in pričakovanja naročnika
predstavnik Ministrstva za infrastrukturo

13.10    Kratka predstavitev udeležencev delovnega sestanka
vsi

13.25    Predstavitev projekta EnRev
mag. Barbara Petelin Visočnik, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost

13.30    Projekt EnRev in okvir zmanjševanja energetske revščine v Sloveniji

Definicija in kazalniki – dr. Miha Dominko, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Ukrepi in politike – dr. Tomislav Tkalec, društvo Focus

13.40    Vodena razprava v manjših skupinah

  • Kdo vse potrebuje pomoč pri spopadanju z energetsko revščino?
  • Kateri dejavniki in politike vplivajo na energetsko revščino (preprečevanje, zmanjševanje, povečevanje)?
  • Kaj potrebujemo za učinkovito zmanjševanje energetske revščine (na nacionalni ravni, na lokalni ravni)?

14.45    Predstavitev glavnih ugotovitev vodene razprave
partnerji projekta, vodje manjših skupin

15.00    Zaključek delovnega sestanka

Spletna prijava na delovni sestanek: PRIJAVA. Rok za prijavo je 7. 1. 2022.
Dodatna navodila za udeležbo vam bomo posredovali dan pred sestankom.
Za vsa ostala vprašanja glede prijave in sestanka pišite na: marko.djoric@ijs.si.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica