Kazalniki Makro cilja 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov v praksi – delavnica

Vabljeni na spletno delavnico Kazalniki Makro cilja 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov v praksi.

Delavnica je namenjena srečanju s strokovnjaki na področju ravnanja z viri in krožnega življenjskega cikla materialov ter posvetovanju z deležniki o uporabi SLO kazalnikov trajnostne gradnje po EU okviru Level(s) v praksi.

Delavnica bo potekala preko spletne platforme ZOOM v četrtek, 2. junija 2022, 9:30 -13:15. ZOOM povezava bo poslana prijavljenim (PRIJAVA) in objavljena na www.kazalnikitrajnostnegradnje.si med novicami in dogodki.

Več o delavnici lahko preberete tukaj

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica