Konferenca Izzivi evropskega zelenega dogovora in rešitve za mobilnost in logistiko v mestih

Vabimo vas na konferenco Izzivi evropskega zelenega dogovora in rešitve za mobilnost in logistiko v mestih. Evropski zeleni dogovor predstavlja strategijo razvoja Evropske komisije, katerega cilj je podnebno nevtralna Evropa do leta 2050. Strategija je v bistvu celovit velikopotezni program prestrukturiranja vseh ključnih gospodarskih sektorjev z namenom zagotovitve pravičnega in vključujočega prehoda v zeleno gospodarstvo.

Promet trenutno povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v EU. Cilj evropskega Zelenega dogovora je zmanjšati te emisije za 90 % do leta 2050. Vzpostavitev trajnostnega transporta bo zagotovljena z inovativnimi, cenovno dostopnimi, čistejšimi in varnejšimi transportnimi alternativami.

Najobčutljivejša so urbana območja, kjer bo za dosego ciljev Zelenega dogovora potrebno kombinirati in uskladiti  različne ukrepe, kot na primer: uporaba vozil z manjšimi emisijami, uporaba alternativnih goriv, digitalizacijo transporta, integrirani sistemi za upravljanje le-tega, izboljšanje javnega potniškega prometa, itd.

Vse informacije in prijave najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.