Konferenca: Mizica, pogrni se! – Podnebju prijaznejša pogostitev na dogodkih

Vabljeni na konferenco Mizica, pogrni se! – Podnebju prijaznejša pogostitev na dogodkih, ki jo organizira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju s Convento, Kongresnim uradom Slovenije in Turizmom Ljubljana.

Domači in tuji predavatelji bodo predstavili pomen in koristi podnebju prijaznejše pogostitve na dogodkih ter delili svoje praktične izkušnje s tem, kako prek ponujene hrane zmanjšati vpliv dogodkov na podnebje. Skozi predstavitve dobrih praks in razpravo z gosti bomo spoznali, kako se tega lotevajo pionirji na naših mizah, v delavniškem delu pa bomo skupaj poiskali konkretne vzvode za razmah podnebju prijaznejših pogostitev pri nas.

Vabilo s programom je na voljo na tej povezavi.

Na konferenco se prijavite na prijavnici.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano