Konferenca: Mizica, pogrni se! – Podnebju prijaznejša pogostitev na dogodkih

Vabljeni na konferenco Mizica, pogrni se! – Podnebju prijaznejša pogostitev na dogodkih, ki jo organizira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju s Convento, Kongresnim uradom Slovenije in Turizmom Ljubljana.

Domači in tuji predavatelji bodo predstavili pomen in koristi podnebju prijaznejše pogostitve na dogodkih ter delili svoje praktične izkušnje s tem, kako prek ponujene hrane zmanjšati vpliv dogodkov na podnebje. Skozi predstavitve dobrih praks in razpravo z gosti bomo spoznali, kako se tega lotevajo pionirji na naših mizah, v delavniškem delu pa bomo skupaj poiskali konkretne vzvode za razmah podnebju prijaznejših pogostitev pri nas.

Vabilo s programom je na voljo na tej povezavi.

Na konferenco se prijavite na prijavnici.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb