Konferenca Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo stavb: Kakšna je perspektiva trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji?

Novoustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb vas vabi na svojo Prvo konferenco z naslovom Kakšna je perspektiva trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji? Povezujemo poglede strokovnjakov iz različnih sfer družbe: akademske, javne uprave, gospodarstva in civilne družbe.

»Za trajnostne stavbe velja, da v svojem celotnem življenjskem ciklu uravnoteženo sledijo načelu skrbnega ravnanja z okoljem, naravo in prostorom, ter da je njihova gradnja uporabna in ekonomična. Omogočajo kakovost bivanja, zdravo življenjsko okolje ter prispevajo k izgrajevanju trajnostnih družbenih in kulturnih vrednot.«

Konferenca je namenjena sooblikovanju vizije in skupnim razmislekom, kako izboljšati pogoje za trajnostno prenovo in gradnjo stavb v Sloveniji - za večjo kakovost bivanja in kakovostna delovna mesta, skladna z omejitvami planeta.

V bogatem celodnevnem programu bodo udeleženci prisluhnili izkušenim strokovnjakom in sodelovali v razpravah o izzivih in rešitvah na področju. Izpostavljamo:

  • uvodno predavanje dr. Janeza Potočnika o pomenu skrbne rabe naravnih virov za prihodnost in perspektivi trajnostne prenove in gradnje,
  • predavanja in razprave predstavnikov občin, ministrstev, civilne družbe, gospodarstva, raziskovalcev in drugih o pomenu, dosedanjih dosežkih in izkušnjah ter vrzelih in vizijah na področju trajnostne prenove in gradnje stavb,
  • popoldanski del o financiranju, v celoti namenjen vprašanju: kakšen sistem financiranja potrebujemo v Sloveniji, da bo bolje podpiral trajnostne in celovite prenove stavb.

Podroben program in informacije o konferenci preberite pod to povezavo. Udeležba je brezplačna. Več informacij andreja.urbancic@ijs.si.

PRIJAVE na konferenco sprejemamo na tej POVEZAVI do 29. 3. oz. do zapolnitve mest v dvorani. 
 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

image/svg+xml