Krepitev izvajanja Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) na širšem čezmejnem območju

Vabljeni na spletni dogodek "Krepitev izvajanja Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) na širšem čezmejnem območju".  

Dogodek je organiziran v okviru projekta Interreg Italija Slovenija “SECAP”, katerega cilj je širjenje trajnostne rabe energije in prilagajanja na podnebne spremembe ter povezovanje z evropskimi energetskimi in podnebnimi akcijami, kot je Konvencija županov.
Udeležba je BREZPLAČNA, potrebna pa je prijava.

Več o dogodku najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb