LIFE Platform Meeting on “Green Mobility

Vabljeni na spletno srečanje LIFE o zeleni mobilnosti. Srečanje bo združilo deležnike projekta LIFE ter predstavnike projektov Evropske komisije, drugih programov, ki jih upravlja CINEA, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se v Evropi ukvarjajo z mobilnostjo. Na srečanju boste spoznali najboljše prakse o tem, kako spodbujati inovacije na področju zelene mobilnosti, prepoznati pravne in tržne ovire ter zagotoviti povratne informacije odločevalcem, dvigniti ozaveščenost in podpreti politike in ukrepe zelene mobilnosti, ki bodo trajale.

Srečanje bo strukturirano v štiri tematske sklope, in sicer

  • inovativni materiali in tehnologije,
  • načrtovanje in oblikovanje prometa,
  • goriva in
  • okolju prijaznejši konvencionalni promet.

Če se želite srečanja udeležiti, vas prosimo, da se registrirate tukaj. Osnutek programa je na voljo tukaj. 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica