Mednarodna konferenca LIFE Podnebna pot 2050: »Priprava poti v podnebno nevtralnost«

Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost s partnerji projekta LIFE Podnebna pot 2050 vabi na mednarodno strokovno konferenco, ki jo organizira ob zaključku projekta.

Prvi dan boste lahko prisluhnili mednarodnim govorcem iz Nizozemske, Avstrije, Francije in drugim, ki so bili neposredno vključeni v pripravo podnebnih strategij svojih držav, popoldne bomo namenili vprašanjem podnebnega upravljanja in vlogi spremljanja izvajanja pri tem. Četrtek bomo posvetili izzivom modeliranja poti v podnebno nevtralnost, zlasti v sektorjih oskrbe z energijo in industrije, v petek pa v sektorju LULUCF.

Konferenca bo potekala hibridno; v Ljubljani in na ZOOM platformi, uradni jezik bo angleščina.

Več informacij o dogodku in programu je na voljo na povezavi: https://podnebnapot2050.si/conference-programme/?lang=en. Prijavo na konferenco opravite na povezavi: https://podnebnapot2050.si/conference-register-now/?lang=en. Rok za prijavo je 30. 9. 2021. V prijavi navedite, katerih sekcij se nameravate udeležiti ter ali se nameravate dogodka udeležiti na daljavo (ZOOM) ali v živo. Za vsa ostala vprašanja glede prijave na dogodek pišite na: ClimatePath2050@ijs.si

Vljudno vabljeni.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano