Mednarodna konferenca LIFE Podnebna pot 2050 »Priprava poti v podnebno nevtralnost«

Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost, s partnerji projekta LIFE Podnebna pot 2050 vljudno vabi, da si rezervirate datum za mednarodno strokovno konferenco, ki jo organiziramo ob zaključku projekta.

Mednarodna konferenca LIFE Podnebna pot 2050 »Priprava poti v podnebno nevtralnost«, ki bo potekala  6. - 7. 10. 2021 hibridno: v Ljubljani in virtualno.

Smo v prelomnem trenutku, ko so za nami odločitve o dolgoročnih podnebnih strategijah in energetsko podnebnih načrtih, pred nami pa priprava dodatnih ukrepov in usmeritev za povečanje ambicij do leta 2030, zato je tema konference pomembna za vse deležnike, ki strokovne podlage za odločanje uporabljate in za vse, ki jih pripravljamo. Vprašanja, ki ji bomo odpirali na konferenci, bodo različnim deležnikom in skupinam nudila prostor, da svoje izkušnje in pričakovanja izmenjajo. Kako naj države sledijo znanstvenim dognanjem in zagotovijo doslednost ter ustrezno ambicioznost podnebne politike? Kako z novimi pristopi in orodji nasloviti nove izzive, kot so negotovosti glede novih tehnologij in njihove cene, kako vključevati multidisciplinarna znanja, upoštevati ravnanja akterjev idr.? Kako nadgraditi sisteme spremljanja oz. kako bolje uporabljati podatke za izboljšanje sedanjih ukrepov? Kako izboljšati interakcijo med analitičnim delom in odločanjem?

  

PRELIMINARY PROGRAMME

Wednesday, 6 October 2021

Session I: How ambitious are long term climate strategies?

9.00                   Opening

9.15                   Introductory speakers

11.15                 Coffee break

11.45                 Round-table discussion

13.15                 Lunch break

 

Session II: The challenges of carbon-neutral pathway modelling and analyses

14.30                 Introductory speakers

15.30                 Round-table discussion

16.00                 End of the 1st day

Thursday, 7 October 2021

 

Session II (continued)

9.00                   Carbon-neutral energy supply and the integration of sectors

11.00                 Coffee break

11.15                 The decarbonisation of industry

13.15                 Lunch break

Session III: Monitoring and evaluation for better implementation

14.30                 Introductory speakers

15.30                 Round-table discussion: How to enhance the use of monitoring results

16.00                 End of the 2nd day

  

Posvetili se bom vsem sektorjem, poseben poudarek konference pa bo na rabi in oskrbi z energijo, vključno s prometom. O podrobnem programu, govorcih in načinu prijave boste obveščeni naknadno. Prijave bodo mogoče od avgusta dalje, novosti o konferenci pa boste lahko spremljali tudi na spletni strani projekta.

 

Konzorcij LIFE Podnebna pot 2050.

Dodatne informacije: climatepath2050@ijs.si.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Dogodki

Vabilo – Urbani Forum 2021