Mednarodna konferenca Vsi kraji so pomembni / All places matter matter

Vabljeni na konferenco z naslovom Vsi kraji so pomembni, ki bo potekala v sredo, 29. septembra 2021, v Mariboru v živo.

Namen konference je v luči novo sprejete Teritorialne agende 2030 predstaviti navdihujoče dobre prakse, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja ljudi v vseh krajih.

Spoznali bomo prakse z različnih področij vse od domačih primerov trajnostnega turizma na Jezerskem in krožnega gospodarstva v Podravski regiji, prek spodbujanja prehranske samooskrbe v španskem Mollet del Valles in prilagajanja na podnebne spremembe v Vroclavu, pa vse do integriranih vozovnic za javni promet v nemško-češki čezmejni regiji in digitalizacije kot orodja za ohranjanje podeželja v Estoniji.

Konferenca se bo zaključila z ogledom dobrih praks na temo krožnega gospodarstva v Mariboru.

Več o programu in prijava na povezavi: https://lnkd.in/gAduKFtJ

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.