Mednarodna konferenca Vsi kraji so pomembni / All places matter matter

Vabljeni na konferenco z naslovom Vsi kraji so pomembni, ki bo potekala v sredo, 29. septembra 2021, v Mariboru v živo.

Namen konference je v luči novo sprejete Teritorialne agende 2030 predstaviti navdihujoče dobre prakse, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja ljudi v vseh krajih.

Spoznali bomo prakse z različnih področij vse od domačih primerov trajnostnega turizma na Jezerskem in krožnega gospodarstva v Podravski regiji, prek spodbujanja prehranske samooskrbe v španskem Mollet del Valles in prilagajanja na podnebne spremembe v Vroclavu, pa vse do integriranih vozovnic za javni promet v nemško-češki čezmejni regiji in digitalizacije kot orodja za ohranjanje podeželja v Estoniji.

Konferenca se bo zaključila z ogledom dobrih praks na temo krožnega gospodarstva v Mariboru.

Več o programu in prijava na povezavi: https://lnkd.in/gAduKFtJ

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano