Mednarodna poletna šola - Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE od 18. do 22. julija 2022 organizira mednarodno poletno šolo z naslovom »Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe«. Dogodka se bo udeležilo 25 študentov iz Slovenije in držav članic Evropske Unije. Predavanja bodo potekala v Postojni v prostorih Srednje gozdarske in lesarske šole, en dan pa se bomo odpravili na Kočevsko, kjer si bomo ogledali v okviru projekta Care4Climate pogozdeno površino v Dolnjih Ložinah. Več o dogodku

Dogodek bo poleg dr. Boštjana Malija vodil gostujoči predavatelj dr. Eckart Senitza, ki bo predaval o gozdnogojitvenih rešitvah in dobrih praksah, ki jih uspešno uporabljamo v srednji Evropi za krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe.

Več o vsebini dogodka si lahko preberete v programu (v angleščini).

 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb