Mednarodna šola politične ekologije

Vabljeni na Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2023, ki bo letos potekala pod naslovom Preseganje neenakosti zelenega prehoda.

Kje: Ljubljana, Fakulteta za družbene vede
Kdaj: 21. avgust – 25. avgust 2023

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023 bo posvečena naraščajočim neenakostim in bo poskušala odgovoriti na vprašanje, zakaj so v razpravah o tem, kako se spopasti z okoljsko krizo, ne da bi prišlo do poglabljanja neenakosti, vse pomembnejši koncepti, kot sta okoljska pravičnost ali pravična tranzicija. Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023 je namenjena študentom in študentkam, teoretikom, praktikom, aktivistom ter vsem ostalim, ki jih okoljska in družbena vprašanja kakorkoli zanimajo, prijava pa je BREZPLAČNA!

Uradni napis: Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023 ter preseganje neenakosti zelenega prehoda. Pod napisom je zelen gumb za prijavo.


Vabimo vas, da se pridružite pri sooblikovanju novih uvidov za preseganje neenakosti zelenega prehoda in se prijavite na sledeči povezavi.

Do 25. maja 2023 se prijavite vsi magistrski in doktorski študentje, ki želite pridobiti kredite ECTS, do 15. junija 2023 pa imate možnost za prijavo vsi ostali udeleženci.

Prisotni bodo naslednji predavatelji:


•    prof. Aristotel Timpas – profesor na Univerzi v Atenah, ki se posveča zgodovini tehnologije in preučevanju njene vloge v sodobnih družbah;
•    dr. Mine Islar – predavateljica na Univerzi v Lundu in znanstvena svetovalka agencije ZN na področju ekosistemskih storitev;
•    prof. Stefan Bouzarovski – profesor na Univerzi v Manchestru in eden vodilnih strokovnjakov na področju energetske revščine;
•    dr. Roland Ngam – vodja področja podnebne pravičnosti v južnoafriški pisarni Rosa Luxemburg Stiftung; 
•    prof. Selina Gallo-Cruz – profesorica na newyorški Univerzi Syracuse, avtorica knjige »Awaiting Spring and War: Insights from Ecofeminism«;
•    dr. Max Ajl – raziskovalec podnebnih in agrarnih problematik na Univerzi v Ghentu ter avtor knjige »A People's Green New Deal«;
•    dr. Rachel Guyet – direktorica programa Globalnega energetskega prehoda in upravljanja pri Mednarodnem evropskem centru za usposabljanje;
•    dr. Nora Teller – raziskovalka na Metropolitanskem raziskovalnem inštitutu v Budimpešti, kjer se ukvarja s stanovanjsko problematiko;
•    in drugi mednarodni ter slovenski teoretiki, raziskovalci in praktiki, ki delujejo na področju zelenega prehoda.

Vse informacije o poletni šoli najdete na spletni strani poletne šole. Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023 poteka pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.


Vabljeni!


Dear all,


We are inviting you to join the International Summer School of Political Ecology 2023, which will be held under the title Overcoming the Inequalities of Green Transition.


Where: Ljubljana, Slovenia: Faculty of Social Sciences at University of Ljubljana
When: 21 August – 25 August 2023

The International Summer School of Political Ecology 2023 will explore growing inequalities and address the question why concepts such as environmental justice or just transition are increasingly important in discussions on how to tackle the environmental crisis. We are pleased that so far we have confirmed the following speakers:


•    Prof Aristotle Tympas - Professor at the National and Kapodistrian University of Athens, a specialist in the study of technology;
•    Dr Mine Islar - Lecturer at Lund University and scientific adviser to the UNs IPBES in the field of ecosystem services;
•    Prof Stefan Bouzarovski - Professor at the University of Manchester and one of the leading experts on energy poverty;
•    Dr Roland Ngam - Head of climate justice at the Rosa Luxemburg Stiftung's South Africa office; 
•    Prof Selina Gallo-Cruz - Associate professor at Syracuse University, author of “Awaiting Spring and War: Insights from Ecofeminism”;
•    dr. Max Ajl – Researcher of climate and agrarian questions at Ghent University and the author of “A People's Green New Deal”;
•    Dr Rachel Guyet - Director of the Master in Global Energy Transition and Governance at the Centre international de formation européenne;
•    Dr Nora Teller - Researcher at the Metropolitan Research Institute in Budapest, focused on housing;
•    and other international and local theorists, researchers and practitioners working in the field of green transition.

The 2023 International Summer School of Political Ecology invites students, academics, practitioners, activists and all those with interest in contemporary ecological and social questions. Participation in the Summer School is FREE!
Join us to discuss and co-shape new concepts for overcoming the inequalities of green transition! Apply here!
Please apply by:


•    25 May 2023: Master and Doctoral Students who wish to obtain ECTS credits;
•    15 June 2023: all other participants.

You can find all the information about the Summer School here.
The International Summer School of Political Ecology 2023 is part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project.


Looking forward to meeting you!
 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

image/svg+xml