Nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri

Vabljeni na 8. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Podnebni meni za lokalno skupnost, ki bo v petek, 26. maja 2023, od 9. do 13. ure v Hotel Lev v Ljubljani. 

Trajnostna oskrba s hrano je osnova suverenosti in odpornosti vsake skupnosti, hkrati pa eden najmočnejših vzvodov za naslavljanje podnebne in ekološke krize. 

Na konferenci bodo Žiga Malek z Vrije Universiteit Amsterdam, Ana Frelih-Larsen z Ecologic Institute in predstavniki dobrih praks lokalnih skupnosti naslavljali vprašanja:  

  • Zakaj je prehod na trajnostne prehranske sisteme nujen? 
  • Katere strateške usmeritve in politike ga že podpirajo? 
  • Kako nekatere lokalne skupnosti že danes aktivno spodbujajo pridelavo in potrošnjo podnebju in okolju prijaznejše hrane? 
  • Kakšne koristi jim to prinaša?     

Vabilo na konferenco najdete na tej povezavi. Podroben program s prijavnico bo objavljen v aprilu. 

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah in ministrstvih, predstavnikom javnih zavodov, regionalnih razvojnih agencij in vsem, ki ste zainteresirani za izvedbo in podporo trajnostnih skupnostnih projektov na področju oskrbe s hrano. 
 
Udeležba na konferenci je brezplačna. Dodatne informacije na 01 439 7100, info@umanotera.org in na www.dovoljzavse.si

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

image/svg+xml