Novosti pri gradnji in prenovi stavb s primeri dobre prakse - dobitniki certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu - ZKG

Gradite ali prenavljate ali vas kot strokovnjaka zanimajo novosti v stavbnem sektorju. Konec tega leta oz. po 31. decembru bomo morali graditi le še skoraj nič-energijske hiše, to so visoko energijsko učinkovite stavbe, ki za svoje delovanje porabijo zelo malo energije in še ta je v večini pridobljena iz obnovljivih virov. Na obzorju pa se že nakazuje gradnja trajnostnih stavb.

Gradbeni inštitut ZRMK pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pod taktirko Ministrstva za okolje in prostor za strokovno in laično javnost pripravlja strokovni program, povezan z razogljičenjem stavbnega fonda.

Eden izmed inštrumentov za dvig kakovosti grajenega okolja in uvajanja novih principov gradnje in tudi prenove so okoljski certifikati, uveljavljeni že več pol stoletja. V našem prostoru je to nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, ki že skoraj četrt stoletja skrbi za prenos znanja in dobro prakso ter zagotavljanje višje kakovosti v graditeljstvu.

V dvorani A bodo za vse, ki gradijo ali prenavljajo ali jih le zanimajo novosti v stavbnem sektorju na ogled primeri dobre prakse in sicer: sodobna vgradnja oken in vrat z energijsko učinkovitim oknom, rešitve s sestavami in izvedbo pohodnih in nepohodnih ravnih streh, sistemske rešitve za skoraj nič-energijske hiše, sistemi prezračevanja bivalnih prostorov, najsodobnejša energijsko učinkovita in do okolja prijazna toplotna črpalkah (plod lastnega razvoja) za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, mala čistilna naprava in nabor ukrepov in postopkov za globoko oz. celovito prenovo večstanovanjskih stavb.

V nadaljevanju podrobnejši opis prikazov primera dobre prakse.

  • 1. Vgradnja oken in vrat, ki so del ovoja stavbe, izgleda precej enostavno opravilo, pa je res tako? Na modelih in slikah bo nazorno prikazan celoten postopek sodobne vgradnja oken in vrat, bolj poznan kot »RAL montaža«, sodobna, energijsko učinkovita okna, tesnilna in pritrdilna sredstva. Pri tem so ključni izbira ustreznih oken in vrat s takimi lastnostmi, ki ustrezajo dani situaciji, priprava odprtin in vseh postopkov vgradnje, kamor sodi tudi tesnjenje rege v treh ravneh, ki zagotavljajo trajnost in funkcionalnost.
  • 2. Višji nivo bivanja ponujajo zunanje površine, kamor sodijo balkoni, lože ter terase oz. pohodne ravne strehe in nepohodne ravne strehe, pri čemer so ključne rešitve z ustrezno sestavo oz. izbiro materialov in izvedba. Kakšna mora biti izvedba ravnih pohodnih ali nepohodnih streh in kako zagotoviti vodotesnost, ustrezno toplotno zaščito, požarno varnost in druge parametre ter funkcionalnost in okoljsko sprejemljivost.
  • 3. Gradnja montažnih hiš je pri nas v porastu, zahteve naročnikov glede bivanja so vsako leto višje, zato so ključne sistemske rešitve, ki zagotavljajo gradnjo skoraj nič-energijskih hiš, ki hkrati zadostijo potrebam in željam naročnikov, zagotavljajo trajno funkcionalnost, okoljsko sprejemljivost in ekonomičnost rešitev.
  • 4. Med ukrepe, ki zagotavljajo večjo energijsko učinkovitost ter zdrave bivalne pogoje in dobro počutje v novih in prenovljenih stavbah ob upoštevanju navodil za vzdrževanje (redna menjava filtrov) sodijo sistemi za prezračevaje bivalnih prostorov. Prikazan bo primer lokalne prezračevalne naprave, primerne predvsem pri zamenjavi oken in vrat, saj jo lahko integriramo v okenski profil, kar pomeni, da ni potreb po dodatnih gradbenih posegih v bivalnih prostorih.
  • 5. Toplotne črpalke spadajo med obnovljiv vir energije, še posebej najsodobnejše, ki so energijsko učinkovite in do okolja in ljudi prijazne, s čimer pripomorejo h razogljičenju stavbnega sektorja. Kakšne lastnosti mora imeti sodobna toplotna črpalka, ali izbira vpliva na nivo hrupa oz. kaj vpliva na tišje delovanje in ali je dizajn oz. oblikovanje pomemben element za določitev lokacije vgradnje ter  enostavno upravljanje naprave preko IKC sistema v bivalnih prostorih in mobilne aplikacije.
  • 6. Razpršena poselitev in komunalna opremljenost pri nas pogojujeta nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav. Sodoben način življenja pa dodatno zahtevo upravljanja takih naprav preko IKC sistemov, ki omogočajo hitro in zanesljivo spremljanje želenih podatkov in upravljanje na daljavo. Pri tem pa je pomembna tudi zasnova čistilne naprave ter vgradnja  sistemov in elementov, ki zagotavljajo trajnost in učinkovitost.
  • 7. Globoka oz. celovita prenova večstanovanjskih stavb (pa tudi stavb javnega sektorja) je ključna za doseganje strateških ciljev na področju izpustov toplogrednih plinov na ravni EU in Slovenije. Prikazan bo nabor premišljenih ukrepov, postopkov in rešitev, nujnih za zasledovanje tehnično-tehnoloških izboljšav, okoljskih, družbenih in ekonomskih vidikov v celotni življenjski dobi stavbe, kamor sodi tudi uporaba, vzdrževanje / servisiranje, upravljanje, pa tudi končna razgradnja. 

Vabljeni deležniki:

Strokovna in laična javnost.


Prijave:

NI PRIJAV
 

Potek dogodka:

v dvorani A na sejmu MEGRA na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni na Cesti  na Stadion 2, od srede, 25. marca, do sobote, 28. marca 2020, med 9.00 in 17.00 uro.  

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.