Obnova gozdov - ukrepi za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov (delavnica)

Gozdarski inštitut Slovenije vabi na drugo delavnico s tematskega področja "Gospodarjenje z gozdovi" z naslovom “Obnova gozdov - ukrepi za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov”, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE preko spleta 1. junija 2022.

Dogodek je namenjen odločevalcem (MKGP, ZRSVN,...), organizatorjem tečajev (ZGS, SiDG, KGZ, Skupnost lastnikov gozdov, revirna služba ZGS,...), izobraževalnim institucijam in NVO (šole, naravovarstveniki, podjetja, ki pišejo PVO ter o okolju in ogljiku,...).

Namen delavnice je odgovoriti na izzive:

  • konverzija malo donosnih / zaraščajočih gozdov s sadnjo,
  • hitrejšega uvajanje v obnovo sečno zrelih gozdov,
  • izbor ustreznih drevesnih vrst pri pomlajevanju,
  • naravna obnova vs. umetna obnova.

Vodja delavnice: dr. Marko Kovač, Gozdarski inštitut Slovenije

Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Več informacij najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica