Posvet o pomenu podnebnega upravljanja, izkušnjah, vrzelih in rešitvah

Kako do dobrega podnebnega upravljanja in podnebnega zakona?

Posveta bosta potekala v četrtek 18. 11. 2021 in v torek 30. 11. 2021 od 14. do 16. ure na platformi Zoom.

PIC - center za pravno varstvo človekovih pravic in okolja, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost vabimo na serijo posvetov kot strokovnjake, ki se ukvarjate oziroma imate izkušnje z vsebinami podnebnega upravljanja in pravne ureditve področja.

Za učinkovito blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je potrebna ne samo dobra podnebna politika, temveč tudi njeno učinkovito izvajanje. Kot ugotavljata tako Podnebno ogledalo, kot tudi Dolgoročna podnebna strategija Slovenije, pa v Sloveniji nimamo vzpostavljene dobre organizacijske in kadrovske strukture, ki bi izvajanje podnebne politike podpirala. Podnebna politika zaradi pomembnosti terja tudi pravno zavezujočo ureditev doseganja podnebnih ciljev, vendar se zakon že deset let izmika sprejemu.

Naš namen je na dveh posvetih izmenjati izkušnje in stališča ter pripraviti priporočila, kako premostiti ključne vrzeli na tem področju - podroben program je v nadaljevanju. Dogodkoma bo sledil tretji posvet, ki bo namenjen razpravi o pripravljenih priporočilih v širšem krogu strokovne in zainteresirane javnosti.

Za prva dva posveta smo vabili identificirane strokovnjake tako iz državnih in drugih strokovnih institucij, nevladnih organizacij oziroma kot posameznike, saj sta posveta delovno zasnovana. Vseeno vas prosimo, da vabilo posredujete še komu, za katerega menite, da lahko konstruktivno prispeva k vsebinam, ki jih bosta posveta naslavljala.

Obvezna prijava TUKAJ.

Dodatne informacije: senka.sifkoivc.vrbica@pic.si ali aljosa.petek@pic.si.    

Vljudno vabljeni!

PROGRAM POSVETOV

Posvet o pomenu podnebnega upravljanja, izkušnjah, vrzelih in rešitvah

četrtek 18.11.2021 od 14. do 16. ure (Zoom)

14.00       Pozdrav in predstavitev namena in poteka dogodka, Senka Šifkovič Vrbica (PIC), Andreja Urbančič (IJS)

14.10       Uvodne misli udeležencev – predstavitev in pomen podnebnega upravljanja in kako ste pri tem sodelovali

14.30       Primeri ureditve izvajanja podnebne politike v Avstriji in na Nizozemskem,  Senka Šifkovič Vrbica, (PIC)

14.40       Izmenjava izkušenj, mnenj in predlogov udeležencev o:

  • ključnih izkušnjah in potrebah pri podnebnem upravljanju v Sloveniji, morebitnih dobrih zgledih iz drugih držav,
  • elementih in mehanizmih za dobro podnebno upravljanje v Sloveniji,
  • tem, kako to doseči glede na dejansko stanje in ovire;

16.00        Druženje po dogodku (30 min)

 

 

Posvet o Podnebnem zakonu v Sloveniji

torek 30.11.2021 od 14. do 16. ure  (Zoom)

14.00        Pozdrav in predstavitev namena poteka dogodka, Aljoša Petek (PIC)

14.10        Uvodne misli udeležencev - predstavitev in pomen zakona za izvajanje podnebne politike

14.25        Predstavitev prizadevanj za podnebni zakon, Senka Šifkovič Vrbica (PIC)

14.30        Predstavitev podnebnih zakonov po EU, Aljoša Petek (PIC)

14.40        Mnenja udeležencev o:

  • razlogih, ki narekujejo sprejem zakona,
  • glavnih vsebinah, ki bi jih zakon moral določati,
  • o potrebnih korakih in ovirah do sprejema podnebnega zakona.

16.00        Druženje po dogodku (30 min)

 

Sledil bo tretji končni posvet

Kako do dobrega podnebnega upravljanja in podnebnega zakona?

četrtek 8.12.2021 od 14. do 16. ure  (Zoom) – rezervirajte si čas!

Program bomo sooblikovali na prvih dveh posvetih. Vabila in prijave naknadno.

Posvete izvajamo v okviru seminarjev projekta LIFE Podnebna pot 2050.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano