Posvetovalna delavnica: digitalizacija grajenega okolja v RS

Ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, bo v sredo, 18. decembra 2019 v prostorih Zavoda za gradbeništvo RS, potekala posvetovalna delavnica.

Ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, bo v sredo, 18. decembra 2019 v prostorih Zavoda za gradbeništvo RS, potekala posvetovalna delavnica.


Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje.

V okviru projekta, v sodelovanju z MOP, merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji  pripravljata Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Pri razvoju meril je ključno načelo participiranja stroke in uporabnikov, zato predvidevamo različne oblike strokovnega sodelovanja, med njimi tudi uvodne posvetovalne delavnice o uvedbi digitalizacije v Sloveniji s poudarkom na grajenem okolju.

Namen posvetovalne delavnice je seznanitev:

 • Ključnih deležnikov s procesom razvoja slovenske verzije meril trajnostne gradnje (TG) na podlagi EU okvira Level(s).
 • O pomenu uvedbe digitalizacije v naše okolje.
 • O programskih orodjih za »BIM projektiranje« in njihovih razvojnih potencialih v stavbnem sektorju.

O možnostih in priložnosti uvedbe digitalizacije v našem okolju za neovirano vpeljavo meril TG v stavbnem sektorju.

Vsebina posvetovalne delavnice:

 • Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - MOP.
 • Predstavitev načrta razvoja kazalnikov TG v Sloveniji in njihova umestitev v okvir LEVEL(s) - GI ZRMK in ZAG.
 • Digitalizacija v EU in v Sloveniji.
 • Priprava in implementacija standardov na področju digitalizacije v gradbenem sektorju s prikazom primerov dobrih praks.
 • Predstavitve digitalnih programskih orodji Allplan, Archicad in Revit s strani ponudnikov oz. zastopnikov.
 • Uporabniške izkušnje projektantov pri načrtovanju stavb z digitalnimi programskimi orodji.
 • Pogovorno omizje o uvedbi digitalizacije v stavbni sektor za neovirano vpeljavo meril TG.

Vabljeni:

Na posvetovalno delavnico ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje vljudno vabljeni ključni deležniki v stavbnem sektorju:

 • pristojna ministrstva: MGRT, MOP, MzI, MJU;
 • stanovska združenja: siBIM, GZS, OZS, IZS, ZAPS;
 • skladi: Eko sklad, stanovanjski skladi, nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • ponudniki digitalnih programskih orodji;
 • in projektantski biroji kot uporabniki teh orodij.

Prosimo, da zaradi organizacije in izvedbe dogodka potrdite svojo udeležbo preko spletne prijave TUKAJ (s klikom na besedo TUKAJ se odpre spletni obrazec, v katerega se vpiše želene podatke in na koncu potrdi z besedo POŠLJI) ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 17. decembra 2019 do 12. ure.

Veselimo se druženja z vami.

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb

Dogodki izobraževanje Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Usposabljanje gradbenih in stanovanjskih inšpektorjev – 2. del

Dogodki izobraževanje Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Strokovni dogodek: Občine - nosilke zelene prihodnosti

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki posvet

Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi

Dogodki ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Dogodki konferenca Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Posvetovalna delavnica: digitalizacija grajenega okolja v RS

Ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, bo v sredo, 18. decembra 2019 v prostorih Zavoda za gradbeništvo RS, potekala posvetovalna delavnica.