Posvetovalna delavnica: digitalizacija grajenega okolja v RS

Ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, bo v sredo, 18. decembra 2019 v prostorih Zavoda za gradbeništvo RS, potekala posvetovalna delavnica.

Ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, bo v sredo, 18. decembra 2019 v prostorih Zavoda za gradbeništvo RS, potekala posvetovalna delavnica.


Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje.

V okviru projekta, v sodelovanju z MOP, merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji  pripravljata Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Pri razvoju meril je ključno načelo participiranja stroke in uporabnikov, zato predvidevamo različne oblike strokovnega sodelovanja, med njimi tudi uvodne posvetovalne delavnice o uvedbi digitalizacije v Sloveniji s poudarkom na grajenem okolju.

Namen posvetovalne delavnice je seznanitev:

 • Ključnih deležnikov s procesom razvoja slovenske verzije meril trajnostne gradnje (TG) na podlagi EU okvira Level(s).
 • O pomenu uvedbe digitalizacije v naše okolje.
 • O programskih orodjih za »BIM projektiranje« in njihovih razvojnih potencialih v stavbnem sektorju.

O možnostih in priložnosti uvedbe digitalizacije v našem okolju za neovirano vpeljavo meril TG v stavbnem sektorju.

Vsebina posvetovalne delavnice:

 • Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - MOP.
 • Predstavitev načrta razvoja kazalnikov TG v Sloveniji in njihova umestitev v okvir LEVEL(s) - GI ZRMK in ZAG.
 • Digitalizacija v EU in v Sloveniji.
 • Priprava in implementacija standardov na področju digitalizacije v gradbenem sektorju s prikazom primerov dobrih praks.
 • Predstavitve digitalnih programskih orodji Allplan, Archicad in Revit s strani ponudnikov oz. zastopnikov.
 • Uporabniške izkušnje projektantov pri načrtovanju stavb z digitalnimi programskimi orodji.
 • Pogovorno omizje o uvedbi digitalizacije v stavbni sektor za neovirano vpeljavo meril TG.

Vabljeni:

Na posvetovalno delavnico ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje vljudno vabljeni ključni deležniki v stavbnem sektorju:

 • pristojna ministrstva: MGRT, MOP, MzI, MJU;
 • stanovska združenja: siBIM, GZS, OZS, IZS, ZAPS;
 • skladi: Eko sklad, stanovanjski skladi, nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • ponudniki digitalnih programskih orodji;
 • in projektantski biroji kot uporabniki teh orodij.

Prosimo, da zaradi organizacije in izvedbe dogodka potrdite svojo udeležbo preko spletne prijave TUKAJ (s klikom na besedo TUKAJ se odpre spletni obrazec, v katerega se vpiše želene podatke in na koncu potrdi z besedo POŠLJI) ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 17. decembra 2019 do 12. ure.

Veselimo se druženja z vami.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

image/svg+xml