Prva nacionalna okrogla miza o financiranju energetske učinkovitosti

Evropska komisija, v sodelovanju z Institutom »Jožef Stefan« – Centrom za energetsko učinkovitost in pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo RS, organizira prvo nacionalno okroglo mizo o financiranju energetske učinkovitosti v Sloveniji, ki bo v torek, 24. maja 2022, v Ljubljani.

Okrogla miza bo interaktivna, s plenarnimi zasedanji in dvema tematskima sklopoma, v okviru katerih bodo diskusijsko oblikovana priporočila za konkretne ukrepe na naslednjih področjih:

Tematski sklop A: Financiranje energetske učinkovitosti v javnem in stanovanjskem sektorju,

Tematski sklop B: Financiranje energetske učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju.

Več podrobnosti je na voljo v programu okrogle mize, objavljenem na spletni strani za prijavo na dogodek.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do konca delovnega časa 9. maja 2022 z izpolnitvijo prijavnice na dogodek.

Vljudno vabljeni.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano