Prva nacionalna okrogla miza o financiranju energetske učinkovitosti

Evropska komisija, v sodelovanju z Institutom »Jožef Stefan« – Centrom za energetsko učinkovitost in pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo RS, organizira prvo nacionalno okroglo mizo o financiranju energetske učinkovitosti v Sloveniji, ki bo v torek, 24. maja 2022, v Ljubljani.

Okrogla miza bo interaktivna, s plenarnimi zasedanji in dvema tematskima sklopoma, v okviru katerih bodo diskusijsko oblikovana priporočila za konkretne ukrepe na naslednjih področjih:

Tematski sklop A: Financiranje energetske učinkovitosti v javnem in stanovanjskem sektorju,

Tematski sklop B: Financiranje energetske učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju.

Več podrobnosti je na voljo v programu okrogle mize, objavljenem na spletni strani za prijavo na dogodek.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do konca delovnega časa 9. maja 2022 z izpolnitvijo prijavnice na dogodek.

Vljudno vabljeni.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”