Raziskujmo opraševalce skupaj II (terenski del) - predavanje

Projekt Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju nadgrajuje sporočila lanskega Letnega posveta, kjer smo po nagovoru ministrice prisluhnili predavanjema z naslovoma Kako (pre)živeti na planetu, ki ne raste (prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj) in Narava, izziv VŽU (dr. Nevenka Bogataj) - oboje na povezavi https://web.acs.si/lp2021/). Nadgrajujemo pa tudi naš ITR (izobraževanje za trajnostni razvoj), s čimer uresničujemo medsektorsko sodelovanje. V programe in delovanje institucij bomo vgradili nove vsebine npr. o podnebju in delovanju narave, razviti bodo tudi novi didaktični pristopi in učna gradiva. Temeljni cilj projekta Podnebni cilji v VIZ je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje in spremembe narave, v okviru katere živimo in delujemo.

Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor, njegovo izhodišče za izobraževanje odraslih pa so vsebine spletne strani https://znamenjatrajnosti.si/ in istoimenskega učnega gradiva https://arhiv.acs.si/publikacije/Znamenja_trajnosti_ACS_mini_za_objavo_na_www.pdf. Vabljeni k ogledu, branju, tudi k odzivu nanje.

Prvi korak projekta Podnebni cilji v VIZ  so kratka usposabljanja na daljavo v okolju ZOOM. Vodili jih bodo ugledni domači strokovnjaki treh institucij: Agencije RS za okolje, Nacionalnega inštituta za biologijo in Inštituta Jožef Stefan. Vabimo, da se jih udeležite in vstopite v temelje, ki jih bomo kasneje dopolnjevali in nadgrajevali, zato prek leta še sledi kako vabilo k sodelovanju in informacija. Tudi sicer so vam moja vrata odprta, saj bi želela kljub vašim obremenitvam delo čimbolj povezati v vašim v smislu »whole institution approach« oz. trajnostnega delovanja celega ACS.

Pridite, zanimivo bo! Uvodna kratka usposabljanja so namenjena strokovnim in vodstvenim delavcem v izobraževanju odraslih. Dobrodošli vsi, ki jih zanima tim. »zeleni preboj« v izobraževanju odraslih. Prijavite se lahko le na eno usposabljanje ali na vse, vabilo pa lahko tudi posredujete dalje. Za prijavo je na voljo povezava https://pro.acs.si/forms/podnebni-cilji/, kjer bomo prijave za prvo srečanje zbirali do torka, 12. aprila opoldne.  

Vsebine, predavatelji in termini prve serije krajših usposabljanj so:
Sreda, 13. april - 9-10:30 - MEHANIZMI PODNEBNIH SPREMEMB
Gregor Vertačnik, Agencija RS za okolje

Torek, 19. april - 17-19:00 - RAZISKUJMO OPRAŠEVALCE SKUPAJ
doc dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo
doc dr. Anton Gradišek, Inštitut Jožef Stefan

Četrtek, 21. april - 9-10:30 - PODNEBNE SPREMEMBE in NAŠI ODZIVI NANJE
mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje

Torek, 10. maj - 15-17:00 - RAZISKUJMO OPRAŠEVALCE SKUPAJ II (terenski del, Rožna dolina)
doc dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo
doc dr. Anton Gradišek, Inštitut Jožef Stefan

Lepo vabljeni.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica