Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje

V začetku lanskega leta se je pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje.


V začetku lanskega leta se je pod okriljem širšega projekta iz programa LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje.

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje (kTG) predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje. V okviru akcije C4.4. poteka priprava poenotenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih kazalnikov, ki se jih v največji možni meri navezuje na nacionalno zakonodajo s področja graditve, na obstoječe in razvijajoče se računske metode in programska orodja v našem prostoru ter na uveljavljene postopke načrtovanja (kasneje tudi gradnje).

Udeležencem in medijem bodo podrobneje predstavljeni kTG, pripravljeni v okviru alfa verzije z navodili za preverbo delovanja predvidenih kTG v praksi.

Vabljeni deležniki:

Strokovna javnost.

Potek dogodka:

v dvorani Gazela oz. Preddverju dvorane Kupola - desno na sejmu Narava-zdravje v Ljubljani od srede 21. do sobote 24. oktobra 2020 bo potekalo predavanje med 16.15 in 17. uro. 

Tiskovna konferenca, na kateri bodo pobliže predstavljeni kTG in alfa verzija le teh bo potekala v četrtek, 22. oktobra 2020, med 10. in 11. uro na odru v dvorani Kocka.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano