Sejem Megra – dejavnosti Gradbenega inštituta ZRMK

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bodo na sejmu Megra potekale različne dejavnosti.

Na voljo bodo svetovanja za občane o celoviti prenovi stavb, vse dni pa bodo na voljo tudi samodejne predstavitve z naslovom Gradimo trajnostno – v prihodnje le ničemisijske stavbe in razstave Trajnostna gradnja in prenova stavb in Znak kakovosti v Graditeljstvu.

10. 3. 2023 od 10.00 do 12.00 bo delavnica z naslovom »SLO kazalniki trajnostne gradnje po EU Level(s) – podpora pri odločanju o trajnostni prenovi in gradnji stavb«, ki jo organizirajo Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod za gradbeništvo, Ministrstvo za okolje, podnebje in Energijo ter Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Dejavnosti organizira Gradbeni inštitut ZRMK.

Več informacij o dogajanju na sejmu Megra najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

image/svg+xml