Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Ob načrtovanju ureditve pogojev za vrtičkarstvo na občinskih zemljiščih in z željo, da naši vrtovi postanejo prostor srečevanja, vključevanja in skupne izgradnje kakovostnega življenjskega okolja Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor:

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

26. novembra 2019, od 17. do 20. ure, v predavalnici Ljudske univerze Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj.

Na dogodku bomo:

  • slišali, kako lahko skupnostno vrtičkarstvo v mestu prispeva k blaginji posameznika ter lokalne in širše skupnosti,
  • spoznali domače in tuje dobre prakse skupnostnih urbanih vrtov,
  • skupaj poiskali načine, kako urediti pogoje za vrtičkarstvo, ki bodo izhajali iz potreb vrtičkarjev in pobud meščanov.

Srečanje, na katerem bo sodelovala tudi županja Nuška Gajšek, bo namenjeno tudi sproščenemu pogovoru ob prigrizku in mreženju vseh, ki si želijo aktivno prispevati k skupnemu razmisleku o razvoju skupnostnih vrtov na Ptuju.

Za lažjo organizacijo dogodka prosimo za prijave prek spletnega obrazca.

Vljudno vabljeni vrtičkarji in tisti, ki bi to želeli postati, občani, ki vas zanima ureditev prostora lokalne skupnosti, sosedi, društva in druge organizacije, ki želite sooblikovati ptujsko vrtičkarsko skupnost.

Več informacij:

Matjaž Damiš, E: matjaz.damis@ptuj.si, T: 02 748 2983

Renata Karba, Umanotera, E: renata@umanotera.org, T: 01 439 4890

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

image/svg+xml