Sončno elektrarno v vsako skupnost

Vabljeni na 6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom »Sončno elektrarno v vsako skupnost«.

Poleg predstavitve najnovejših posodobitev pravnega okvira v Sloveniji boste na konferenci lahko prisluhnili mednarodnim in slovenskim pionirjem skupnostnih sončnih projektov. Hans-Josef Fell, eden izmed arhitektov nemške »Energiewende«, bo predstavil pomembno vlogo skupnosti pri doseganju 100% obnovljivega elektroenergetskega sistema. Spoznali boste „Solaroffensive” – ambiciozen program mesta Dunaj za drastično povečanje proizvodnje elektrike iz sončne energije do 2030. Na konferenci bodo predstavljeni tudi modeli financiranja in ključni vidiki dobrih praks skupnostnih sončnih projektov.

Udeležba je priporočena občinam, vsem, ki imajo dostop do površin (streh) za postavitev sončnih elektrarn, in vsem, ki so zainteresirani za izvedbo skupnostnih energetskih projektov.Konferenca bo potekala 24. novembra 2021 ob 9. uri v Grand Hotelu Union v Ljubljani in na spletni aplikaciji Zoom. Udeležba je brezplačna.Več informacij najdete na tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.