Spletna delavnica: Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bo v sredo, 9. marca 2022, potekala spletna delavnica s tematskega področja »Gospodarjenje z gozdovi« z naslovom Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb.

Namen delavnice je odgovoriti na različne izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe (prilagajanje drevesne sestave gozdov in zagotavljanje njihove stabilnosti, uravnavanje starostne strukture, preprečevanje škodljivih dogodkov, idr.). Dogodek je namenjen  odločevalcem (MKGP, ZRSVN,...), organizatorjem tečajev (ZGS, SiDG, KGZ, Skupnost lastnikov gozdov, revirna služba ZGS,...), izobraževalnim institucijam in NVO.

Program in registracija na dogodek (najkasneje do 6. marca 2022) sta dostopna na spletni povezavi.

Registrirani udeleženci bodo povezavo na ZOOM prejeli na svoj elektronski naslov nekaj dni pred dogodkom.

Vljudno vabljeni.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”